Video

Các bước lập kế hoạch kinh doanh

Trong video này Bền sẽ chia sẻ những lý do khiến bạn chưa thành công Bạn là nhận viên giỏi, nhân viên tốt, rất tuyệt vời, nhưng vì một số lý do khiến bạn chưa sẵn sàng khỏi nghiệp. Bền nghĩ bạn nên cân nhắc lại một số lý do vì đó đang chính là những thứ bạn cho là đúng hoặc thậm chí chấp nhận được đối với bạn. Hãy sẵn sàng buông bỏ thói quen cũ và bắt đầu với những thói quen mới.


Video có thể bạn quan tâm