Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng: Kế Toán Cao Cấp Và Tư Vấn Kế Toán ( 06 Người ):

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô, công ty TNHH Benmark Việt Nam cần tuyển 6 vị trí Kế toán cao cấp và Tư vấn kế toán.

Xem tiếp

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên tư vấn kế toán thuế ( 05 Người )

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô, Công ty TNHH Benmark Việt Nam cần tuyển 5 nhân viên tư vấn kế toán thuế làm việc tại Vĩnh Phúc.

Xem tiếp