CFO – GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (CHIEF FINANCIAL OFFICER)

CFO – GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (CHIEF FINANCIAL OFFICER)

Là một vị trí quan trọng trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Vai trò của CFO chỉ sau Tổng giám đốc vì CFO nắm giữ các vị trí chủ chốt: quản lý rủi ro tài chính, thiết kế thương vụ và người truyền thông tài chính của doanh nghiệp.

Như “Jim Parker” – người đã biến lợi nhuận ròng của GE Capital từ 950 triệu USD lên 9 tỉ USD; Tom Schoewe – với chiến lược tài chính khôn ngoan đã biến Wal-Mart trở thành tập đoàn bán lẻ có doanh số lớn nhất thế giới; Gary Crittenden – người đã đưa chỉ số P/E của American Express lên cao nhất trong ngành, Gunnar Haglund – CFO của AHLSELL…

Và họ đã làm điều đó như thế nào?

                           

- Đâu là những điểm chung của những “CFO huyền thoại” này? Và bạn có muốn biết câu trả lời?

- Bạn có muốn tìm hiểu được chân dung của một CFO trong thời đại ngày nay? Biết được đâu là những kiến thức, năng lực & điều kiện cần thiết để trở thành một CFO chuyên nghiệp & đẳng cấp?

- Bạn có muốn hiểu và nắm được tư duy và nhận thức, công cụ và phương pháp để thực hiện tốt công tác quản lý & kiểm soát tài chính với vai trò là một CFO?

- Bạn có muốn hoạch định chiến lược tài chính công ty và quản trị chiến lược tài chính công ty một cách hiệu quả?

Tất cả các bí mật trên sẽ được khám phá khi bạn tham gia khóa học tại Benmark đã cải tiến và nâng cấp chương trình đào tạo giám đốc tài chính chuyên nghiệp / Chief Financial Officer – CFO.

Phương pháp đào tạo

                          

Phương pháp đào tạo CEFE dựa trên phương pháp học thông qua hành động và học thông qua kinh nghiệm

·Các bài tập và các trò chơi mô phỏng các tình huống kinh doanh

·Các bài tập đóng vai

·Các chuyến đi thực tế thu thập số liệu

·Các cuộc thảo luận sôi nổi

·Các bài tập động lực nhóm

·Các thông tin phản hồi và việc tham gia đánh giá của các chuyên gia về các kế hoạch kinh doanh của học viên

Đó chính là trọng tâm của phương pháp CEFE. Tại Việt Nam, tiền thật được sử dụng trong các trò chơi, bài tập mô phỏng nhằm mục đích giúp học viên và lớp học thực tế hơn.

Mục tiêu khóa học

· Biết được chân dung của một Giám đốc tài chính (CFO)

· Nắm được những tư duy và kiến thức cốt lõi mà một Giám đốc tài chính (CFO) chuyên nghiệp cần phải có

· Biết cách đạt được hoài vọng của mình là trở thành một Giám đốc tài chính (CFO) chuyên nghiệp trong tương lai…

Đối tượng tham gia

· Giám đốc điều hành, Giám đốc tài chính doanh nghiệp

· Kế toán trưởng, Đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp, các quản trị viên cao cấp, đặc biệt cho lĩnh vự quản trị tài chính

· Chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư

· Sinh viên các ngành tài chính, những người mong muốn trở thành một Giám đốc tài chính (CFO) chuyên nghiệp trong tương lai.Dịch vụ khác

Đào tạo giám đốc tài chính

Đào tạo Giám đốc tài chính có kiến thức, có kỹ năng, có tầm nhìn để từ đó, thực hiện các nhiệm vụ của một Giám đốc tài chính (CFO) một cách chuyên nghiệp nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận của Doanh nghiệp.

Đào Tạo Giám Đốc Tài Chính (CFO)

Đào tạo Giám đốc tài chính có kiến thức, có kỹ năng, có tầm nhìn để từ đó, thực hiện các nhiệm vụ của một Giám đốc tài chính (CFO) một cách chuyên nghiệp nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận của Doanh nghiệp.

CFO – GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (CHIEF FINANCIAL OFFICER)

Là một vị trí quan trọng trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Vai trò của CFO chỉ sau Tổng giám đốc vì CFO nắm giữ các vị trí chủ chốt: quản lý rủi ro tài chính, thiết kế thương vụ và người truyền thông tài chính của doanh nghiệp.