Bán phần mềm Q.lý, P.mềm bản quyền

Phần mềm quản lý xét nghiệm BENMARK LIS

Benmark LIS là phần mềm kết nối các máy xét nghiệm, quản lý phòng/khoa xét nghiệm (Laboratory Information System).

Phần mềm BKAV bản quyền

Công ty TNHH Benmark Việt Nam chuyên cung cấp phần mềm diệt virus BKAV bản quyền.

Phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể BENMARK HIS 3.0

Phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể BENMARK HIS 3.0 là phần mềm quản lý bệnh viện (Hospital Information System) với đầy đủ các chức năng. Không chỉ có tất cả chức năng quản lý thông thường mà còn có khả năng kết nối với các máy móc thiết bị y tế. Quản lý tất cả các khâu từ ngoại trú, nội trú, dược, vật tư, bảo hiểm, viện phí, nhân sự ...