Đào tạo

Kinh doanh, không phải là kiếm tiền, không phải là phụng sự xã hội, cũng không phải là kiếm tiền và phụng sự xã hội, mà là kiếm tiền bằng cách phụng sự xã hội và không làm phương hại đến cộng đồng

Chúng tôi giúp bạn thực hiện chiến lược và giải pháp có thể tiếp thị tốt nhất

Dịch vụ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tốt nhất trên thị trường

Tư vấn quản lý doanh nghiệp

Tư vấn quản lý doanh nghiệp

Tư vấn đầu tư, thành lập doanh nghiệp

Tư vấn đầu tư, thành lập doanh nghiệp

Tư vấn quản trị nguồn nhân lực

Tư vấn quản trị nguồn nhân lực

Những con số biết nói

200+

Lớp đạo tào

1000+

Khách hàng hài lòng

10+

Năm hoạt động

Hình ảnh mới nhất

Hình ảnh mới nhất được cập nhật từ Benmark

Video mới nhất

Video mới nhất được cập nhật từ Benmark

Câu hỏi thường gặp

Tái cấu trúc doanh nghiệp là gì?

Tái cấu trúc doanh nghiệp là cụm từ được nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến trong thời kỳ công nghiệp hiện đại 4.0 vốn tồn tại nhiều nhược điểm và ít có khả năng cạnh tranh. Trước những thách thức và áp lực hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng lớn, doanh nghiệp cần phải làm gì để đổi mới và vận hành hiệu quả hơn.

Tái cấu trúc doanh nghiệp là gì?

Về khái niệm này chúng ta cần hiểu rõ nghĩa “Tái cấu trúc” (Restructuring) là quá trình tổ chức (re-organize) sắp xếp lại doanh nghiệp dựa trên kết cấu cũ nhắm tạo ra cấu trúc hoạt động mới tốt hơn cho doanh nghiệp.

Mục đích cuối cùng của tái cấu trúc là giúp doanh nghiệp tái tạo lại toàn bộ hệ thống để hoạt động hiệu quả hơn dựa trên những nền tảng đã đổi mới và định hướng chiến lược hiệu quả hơn trước.

Một kế hoạch tái cấu trúc toàn diện thường sẽ bao trùm hầu hết các lĩnh vực như cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực, cơ chế quản lý, điều hành, các hoạt động, các quá trình và các nguồn lực khác của doanh nghiệp đó. Tái cấu trúc cũng có thể được triển khai cục bộ tại một hay nhiều mảng của doanh nghiệp(tài chính, nhân sự, bán hàng, sản xuất…) đôi khi có thể là toàn bộ doanh nghiệp. Với mục đích chính là cải thiện công việc trong bộ phận đó hiệu quả hơn.

Khi nào cần tái cấu trúc doanh nghiệp?

Khi một tổ chức hoặc doanh nghiệp nào đó gặp nhiều vấn đề trong cơ cấu, hoạt động kinh doanh khiến hệ thống hoạt động không hiệu quả, tốn kém, trì trệ, đứng trước nguy cơ phải giải thể, phá sản…

Nhiều nguyên nhân là do tổ chức cơ cấu sai, không hợp lý, kém hiệu quả… Vì vậy việc tái cơ cấu lại tổ chức được đặt ra, thậm chí được coi là giải pháp duy nhất và cấp bách nhất. Được thể hiện cụ thể như:

- Tổ chức, doanh nghiệp không xác định được chiến lược và kế hoạch.

- Đội ngũ lãnh đạo làm việc không hiệu quả.

- Cơ cấu tài chính chưa phù hợp, chưa chuẩn mực và thiếu hệ thống, các công cụ kiểm soát cần thiết.

- Quản trị nguồn nhân sự yếu kém

- Sự phối hợp hoạt động giữa các phòng ban trong doanh nghiệp chưa hiệu quả do cơ cấu tổ chức chưa hợp lý.

Như vậy, những dấu hiệu cho thấy một doanh nghiệp đã đến lúc cần tái cấu trúc có thể chia thành 4 nhóm chính:

*Nhóm bề mặt: gồm những biểu hiện rất dễ thấy như: doanh số giảm, thị phần thu hẹp, thất thoát tài sản, hoạt động trì trệ, mất lợi thế cạnh tranh, mất kiểm soát nhiều mặt…

*Nhóm cận mặt: gồm những biểu hiện liên quan trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh, như sự phối hợp kém giữa các bộ phận, chính sách kinh doanh không rõ ràng, chất lượng sản phẩm không ổn định, các hoạt động tiếp thị, bán hàng kém hiệu quả, khách hàng khiếu nại nhiều hoặc không thấy có khiếu nại gì, hoạt động kinh doanh trì trệ, công nợ nhiều, tồn kho cao…

*Nhóm lớp giữa: Gồm những biểu hiện không liên quan trực tiếp nhưng lại có ảnh hưởng gián tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh như cán bộ, nhân viên(bao gồm cả nhân viên văn phòng), làm việc không có mục tiêu rõ ràng, cấp quản lý bị cuốn vào giải quyết sự vụ, lặt vặt, quản lý cấp cao thụ động, nhân sự bị thay đổi liên tục hay “ổn định” theo kiểu chỉ toàn người cũ, cơ chế phân quyền kém, mọi việc đều do ông chủ quyết định…

*Nhóm lớp sâu: gồm những đặc điểm rất khó phát hiện chỉ nằm ở tầng cao, không có biểu hiện liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh hằng ngày. Đó có thể là sự thiếu vắng các cuộc họp cấp cao bàn về quản trị chiến lược, doanh nghiệp không có triết lý kinh doanh, không xây dựng và truyền đạt sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và văn hóa doanh nghiệp. Người đứng đầu doanh nghiệp không có kế hoạch, chiến lược phát triển doanh nghiệp, đặt mục tiêu dài hạn hay định hướng phát triển lâu dài.

Theo: Thời báo kinh tế Sài Gòn

Tại sao cần tái cấu trúc doanh nghiệp?

Tái cấu trúc doanh nghiệp về bản chất chính là việc thay đổi doanh nghiệp một cách toàn diện, hệ thống lại bộ máy để phù hợp với tình hình hiện tại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, tính cạnh tranh để tồn tại và phát triển.

Trên thực tế, việc tái cấu trúc không giới hạn ở những doanh nghiệp đang gặp phải khó khăn, có dấu hiệu phải ngưng hoạt động…mà đôi khi cũng chính những doanh nghiệp đang phát triển cũng cần tái cấu trúc để hệ thống lại bộ máy vận hành phát triển hiệu quả nhất.

Nhu cầu Tái cấu trúc doanh nghiệp thường xuất phát từ thực tế như:

- Sự phát triển vượt bậc của doanh nghiệp về mặt nguồn lực.

- Sự mở rộng phạm vi hoạt động, văn phòng, chi nhánh trong và ngoài nước.

- Sự đa dạng hóa trong hoạt động kinh doanh.

- Chiến lược kinh doanh mới, tư duy đổi mới cơ chế và hệ thống quản trị theo tình hình hiện tại.

Vì vậy, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững trong môi trường kinh doanh cạnh tranh tự do như hiện nay thì cần phải chủ động và linh hoạt, phải luôn luôn cập nhật, phát triển về mọi mặt. Chính vì thế, tái cấu trúc doanh nghiệp là một nhu cầu khách quan tất yếu đối với tất cả các doanh nghiệp trong tương lai.

Quản trị doanh nghiệp là gì?

*Khái niệm quản trị: Là tổng hợp các hoạt động được thực hiện nhằm đảm bảo sự hoàn thành công việc thông qua sự thực hiện của những người khác.

+ Quản trị doanh nghiệp: Là tổng hợp những hoạt động được thực hiện nhằm đạt được những mục tiêu xác định thông qua sự thực hiện của những người khác trong doanh nghiệp.

Quản trị phải bao gồm những yếu tố sau:

- Phải có một chủ thể quản trị là tác nhân tạo ra tác động quản trị và đối tượng quản trị.

- Phải có mục tiêu đề ra cho cả chủ thể và đối tượng.

*Cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp

- Khái niệm cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp.

Cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp là tổng hợp các bộ phận khác nhau có mối quan hệ và phụ thuộc lẫn nhau, được chuyên môn hóa, được giao những trách nhiệm, quyền hạn nhất định và được bố trí theo từng cấp nhằm thực hiện các chức năng quản trị doanh nghiệp.

Nguyên tắc xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp:

- Phù hợp với cơ chế quản trị doanh nghiệp mới.

- Có mục tiêu chiến lược thống nhất

- Có chế độ trách nhiệm rõ ràng, quyền hạn và quyền lợi phải tương xứng với nhau.

- Có sự mềm dẻo về tổ chức.

- Có sự chỉ huy tập trung thống nhất vào một người lãnh đạo.

- Có phạm vi kiểm soát hữu ích.

- Bảo đảm tăng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

*Vai trò của quản trị doanh nghiệp

- Tạo ra một cấu trúc, tổ chức hợp lý.

- Sử dụng triệt để, nâng cao hiệu quả lao động trong quá trình thực hiện mục tiêu.

- Kết hợp nỗ lực của các cá nhân trong từng tổ chức.

- Tạo ra tính liên tục trong doanh nghiệp, không bị gián đoạn khi gặp sự cố.

- Duy trì và phát triển tổ chức.

-st-

Rủi ro tài chính là gì?

Khái niệm:

Rủi ro tài chính là bất kỳ dạng rủi ro nào liên quan đến tài chính, bao gồm cả các giao dịch tài chính bao gồm cả khoản vay công ty của người khác mà có nguy cơ vỡ nợ. Thông thường nó được hiểu là chỉ bao gồm rủi ro mất mát, có nghĩa là tiềm năng của sự mất mát tài chính và sự không chắc chắn về mức độ của nó.

Các loại rủi ro tài chính thường gặp

Trong nền kinh tế Các rủi ro này thường biến động với nền kinh tế. Trong một cuộc suy thoái, rủi ro tín dụng và thị trường là rất cao. Khi một quốc gia thao túng lãi suất để làm chậm một nền kinh tế quá tải hoặc phục hồi một nền kinh tế từ sự suy thoái thì rủi ro lãi suất sẽ xuất hiện. Rủi ro thanh khoản liên quan đến nhận thức về rủi ro trong tương lai của thị trường và khả năng thanh toán một khoản đầu tư nếu cần thiết.

* Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng xuất hiện khi một khoản đầu tư mất đi giá trị do sự suy giảm tiềm lực tài chính của công ty. Rủi ro vỡ nợ liên quan đến sự suy yếu tài chính và khả năng thanh toán lãi suất cho cổ đông, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của công ty. Rủi ro tín dụng cao liên quan đến đầu tư chứng khoán hoặc cho vay tiêu dùng và doanh nghiệp sẽ làm cho mức lãi suất tăng cao nhằm bù đắp cho việc thanh toán trễ.

* Rủi ro lãi suất

Điều kiện kinh tế gây ra rủi ro lãi suất. Khi chính phủ xác định nền kinh tế gần chạm mức lạm phát, họ sẽ thiết lập chính sách tiền tệ chặt chẽ. Điều này bao gồm việc loại bỏ đồng tiền ra khỏi hệ thống và tăng lãi suất. Lãi suất cao làm cho giá trị thị trường của trái phiếu giảm. Khi nền kinh tế đang suy thoái, chính phủ sẽ lập chính sách tiền tệ mở rộng, bổ sung thêm tiền vào hệ thống và hạ lãi suất. Hình thức rủi ro lãi suất này chủ yếu ảnh hưởng đến các ngân hàng bởi vì họ nhận được số tiền họ cho vay thông qua giấy chứng nhận tài khoản tiền gửi và tiết kiệm.

* Rủi ro thị trường

Rủi ro thị trường xảy ra khi một sự kiện tiêu cực gây ra hàng loạt phản ứng trên thị trường. Những thay đổi trong nền kinh tế, báo cáo thu nhập từ các công ty lớn ảnh hưởng đến giá trị của các khoản đầu tư và tùy thuộc vào việc bạn sở hữu cổ phiếu ngắn hạn hay dài hạn, bạn sẽ được trải nghiệm rủi ro thị trường.

* Rủi ro thanh khoản

Một số khoản đầu tư không có tính thanh khoản chẳng hạn như việc mua bán các cổ phiếu không giao dịch giữa các cá nhân. Những khoản đầu tư khác như việc phát hành cổ phiếu giao dịch công khai, chúng không dễ dàng thực hiện việc buôn bán vì không được giao dịch hàng ngày và nhiều người không quan tâm đến chúng. Các trường hợp dẫn đến rủi ro thanh khoản khác như một công ty bị đồn đang trên bờ vực phá sản cũng như các yếu tố tiêu cực khác. Rủi ro thanh khoản ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu và khả năng giao dịch cổ phiếu.

-st-

Tự động hóa doanh nghiệp là gì?

Tự động hóa doanh nghiệp là việc áp dụng công nghệ và các ứng dụng công nghệ vào hoạt động của doanh nghiệp để gia tăng năng suất lao động, gia tăng hiệu quả trong sản xuất và vận hành doanh nghiệp. Mục đích cuối cùng giúp tiết kiệm chi phí, tiết kiệm nhân sự cho doanh nghiệp mà vẫn gia tăng doanh số.

Hiện tại, thời đại công nghệ 4.0 đang bùng nổ trên toàn cầu việc áp dụng công nghệ vào quản trị và tự động hóa doanh nghiệp là một điều tất yếu để giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững và hiệu quả hơn. Đây cũng là con đường ngắn nhất để các doanh nghiệp phát triển bắt kịp tốc độ phát triển của doanh nghiệp các nước trên thế giới.

Tự động hóa mang lại những lợi ích gì cho doanh nghiệp?

1.Quản lý công việc trở nên hiệu quả và khoa học hơn.

Nếu như trước đây, các chủ doanh nghiệp luôn phải bù đầu với một khối lượng công việc khổng lồ, việc kiểm soát công việc của nhân viên, của các phòng ban luôn là một áp lực rất lớn. Tuy nhiên khi áp dụng công nghệ vào quản trị, các lãnh đạo sẽ được giải phóng hoàn toàn. Quy trình quản lý công việc một cách khoa học sẽ giúp bạn nắm bắt được công việc của mình, của nhân viên. Những công việc gì đã hoàn thiện, những công việc gì còn chậm tiến độ, lý do nằm ở đâu...? một cách rõ ràng và cụ thể nhất. Từ đó tính trách nhiệm trong công việc sẽ được nâng cao hơn.

2.Tự động hóa doanh nghiệp giúp giảm thiểu chi phí và nâng cao hiệu suất của doanh nghiệp

Áp dụng công nghệ vào quản trị không còn là điều mới mẻ. Đa số những doanh nghiệp áp dụng thành công đều có những bước phát triển vượt bậc cả về quy trình lẫn gia tăng doanh số. Một bộ máy nhân sự công kềnh, khó kiểm soát, việc chăm sóc khách hàng bị xem nhẹ và lơ là dẫn đến việc mất khách hàng cũ giờ đây sẽ không còn tiếp diễn nữa. Tự động hóa doanh nghiệp sẽ giúp nhân viên tương tác với nhau tốt hơn, quản lý và kiểm soát công việc khoa học hơn, bạn có thể kiểm soát công việc mọi lúc mọi nơi mà chi phí bỏ ra lại không hề lớn. Hiệu suất công việc tăng cao chắc chắn sẽ giúp bạn cắt giảm chi phí và gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp của mình.

3.Tự động hóa doanh nghiệp giúp bạn làm việc mọi lúc mọi nơi

Thời của việc sáng sớm đến văn phòng, tối muộn mới về nhà để điều hành, kiểm soát công việc không còn nữa. Giờ đây bạn có thể yên tâm làm những việc cá nhân của mình mà vẫn điều hành được doanh nghiệp. Việc áp dụng công nghệ vào doanh nghiệp sử dụng công nghệ điện toán đám mây bạn có thể cập nhật báo cáo, theo dõi và giám sát tiến độ công việc ở mọi lúc mọi nơi trên thiết bị di động hoặc máy tính.

4.Chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp hiệu quả, duy trì mối quan hệ với khách hàng

Bạn đừng quên rằng chi phí phải bỏ ra tìm kiếm một khách hàng mới thường gấp 8 lần so với chi phí để chăm sóc lại khách hàng cũ. Với phương pháp truyền thống trước đây, các doanh nghiệp phải đầu tư khá nhiều tiền bạc và nhân lực để chăm sóc khách hàng nhưng hiệu quả không cao. Thậm chí tình trạng bỏ quên khách hàng xảy ra thường xuyên. Nhưng với việc áp dụng công nghệ vào quản trị, hệ thống automation marketing sẽ giúp các doanh nghiệp chăm sóc toàn bộ khách hàng một cách thường xuyên và chuyên nghiệp bằng Email và SMS hoàn toàn tự động không hề tốn chi phí mà hiệu quả cao.

5.Tự động hóa doanh nghiệp giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn về khách hàng cũng như những giao dịch đã thực hiện với khách hàng đó.

Áp dụng công nghệ vào quản trị không chỉ giúp các chủ doanh nghiệp lưu trữ thông tin khách hàng một cách đầy đủ và chi tiết nhất, tạo thuận lợi cho việc bán hàng mà tất cả những thông tin, giao dịch và trao đổi với khách hàng đó đều ở trên hệ thống việc kiểm soát cũng trở nên vô cùng dễ dàng và hiệu quả.

Theo: Công nghệ và ứng dụng

Quản lý nhân sự là gì?

Quản lý nhân sự hay quản trị nguồn nhân lực đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc khai thác và quản lý tốt nguồn lực này nhằm phục vụ cho sự phát triền của doanh nghiệp là vấn đề được các doanh nghiệp luôn luôn chú trọng. Thế nhưng không phải nhà quản trị nào cũng hiểu rõ hết về vai trò và tầm quan trọng của công tác quản lý nhân sự. Vì vậy hãy cùng Benmark tìm hiểu và phân tích nhé!

1.Nhân sự là gì?

Nhân sự được định nghĩa bao gồm tất cả các thành viên trong một doanh nghiệp sử dụng các kiến thức, kĩ năng, khả năng, các hành vi ứng xử, và các giá trị đạo đức nhằm mục đích thành lập, duy trì, và phát triển doanh nghiệp.

2.Quản lý nhân sự là gì?
Nói một cách ngắn gọn, quản lý nhân sự là công tác quản lý, khai thác, sử dụng lao động, nhân sự của một doanh nghiệp, công ty, tổ chức,…một cách hợp lý và hiệu quả. Chức năng quản lý nhân sự liên quan đến các công việc như thu hút, tuyển dụng, đào tạo, tính lương, đánh giá, khen thưởng nhân viên,…

Bên cạnh đó, quản lý nhân sự cũng liên quan đến các công tác điều chỉnh, kiểm tra đánh giá và duy trì, bảo vệ, sử dụng, phát triển tiềm năng của người lao động một cách hiệu quả nhất.
3.Vai trò của công tác quản lý nhân sự trong doanh nghiệp
+ Đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp
Sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động khai thác sử dụng một cách hiệu quả các nguồn lực như vốn, cơ sở vật chất, khoa học kỹ thuật, và người lao động. Máy móc thiết bị hay của cải vật chất đều có thể mua và sao chép được nhưng con người thì không như vậy. 

+ Giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu thông qua sử dụng hiệu quả lao động
Vai trò cơ bản của hoạt động quản lý nhân sự là giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu một cách thường xuyên bằng các phương tiện của việc phát triển thái độ tích cực giữa các nhân viên đồng thời giúp tiết giảm lãng phí cũng như tận dụng việc tối đa hoá thu nhập ròng từ các nguồn lực. Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp muốn tồn tại phát triển phải cải tiến tổ chức theo hướng tinh giảm hơn, và yếu tố con người chính là yếu tố mang tính quyết định. Con người với kỹ năng cũng như trình độ của mình sẽ tận dụng các công cụ lao động cũng như tác động vào đối tượng lao động để tạo ra sản phẩm.

+ Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá năng lực và tạo điều kiện cho nhân viên phát triển khả năng
Quản lý nhân sự gồm công tác sàng lọc chọn lựa đúng nhân viên cho từng vị trí, cung cấp các chương trình đào tạo nhằm tạo điều kiện cho nhân viên phát triển chuyên môn, thúc đẩy hiệu quả làm việc của nhân viên thông qua quá trình đánh giá năng lực.

Quản lý nhân sự hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp tránh được những sai lầm trong công tác tuyển dụng, sử dụng lao động, nhằm nâng cao chất lượng công việc. Tất cả những công tác này là rất cần thiết để tổ chức có thể đạt được mục tiêu đã đề ra.

+ Giảm phí nguồn lực, tăng hiệu quả của tố chức
Sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật cùng sự phát triển của nền kinh tế buộc các nhà quản trị phải thích ứng. Do đó việc tuyển chọn, sắp xếp, đào tạo, điều động nhân sự trong tổ chức nhằm đạt hiệu quả tối ưu là vấn đề phải được quan tâm hàng đầu. Việc sàng lọc chọn lựa đúng người đúng việc là rất quan trọng, điều này sẽ giúp doanh nghiệp tránh được nhiều lãng phí.
Như vậy, quản trị nguồn nhân lực giữ một vai trò trung tâm trong việc điều hành hoạt động của doanh nghiệp. Tầm quan trọng của công tác quản lý nhân sự xuất phát từ việc con người là yếu tố quyết định sự thành bại của doanh nghiệp.

Theo Thời báo kinh tế

Liên hệ

Tin tức & Sự kiện

Cập nhật hoạt động, sự kiện và tin tức mới nhất từ Benmark.

Biết cách sử dụng những câu nói này nơi làm việc, bạn sẽ được yêu mến và dễ dàng thăng tiến hơn

Giao tiếp góp phần làm nên thành công, đặc biệt là khi bạn có kĩ năng tốt. Không cần quá khéo léo, chỉ cần biết cách sử dụng ngôn ngữ phù hợp, chân thành, bạn s ...

Làm gì để tăng cơ hội thăng tiến

Không phải chỉ cần cần mẫn, chăm chỉ, bạn sẽ có cơ hội thăng tiến trong công việc. Điều đó còn phụ thuộc khá nhiều vào những gì bạn thể hiện cùng các kỹ năng kh ...

Làm thế nào để kiểm soát chặt chẽ dòng tiền ra vào của doanh nghiệp

Dòng tiền sẽ được quản lý chặt chẽ, giúp thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng của doanh nghiệp chỉ với các sau.

Các giai đoạn trưởng thành của 1 nhà lãnh đạo

Chuyên gia nghệ thuật lãnh đạo doanh nghiệp John C. Maxwell là tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng cho các CEO đã từng chia sẻ về các giai đoạn trưởng thành c ...

Trở thành triệu phú sẽ đơn giản hơn nếu bạn biết các bí quyết sau

Đã bao giờ bạn tự hỏi: “các triệu phú làm gì để có khối tài sản đáng ngưỡng mộ đến vậy?”. Đây chính là bí quyết mà bạn có thể học hỏi từ họ không những để làm g ...

Kiểu người các công ty không muốn tuyển dụng

Người lao động là 1 trong các nhân tố làm nên sự phát đạt, thịnh vượng và phát triển của công ty. Để phù hợp với văn hóa của mình, các công ty thường có các tiê ...

Giảm chi phí nhân sự, tưởng phức tạp mà lại đơn giản không ngờ

Để tăng tối đa lãi xuất, các công ty cần đưa chi phí hoạt động về mức tối thiểu, trong đó có chi phí nhân sự. Nhiều người luôn nghĩ đó hẳn là 1 việc làm khó khă ...

Các giai đoạn tâm lý thường có ở khách hàng khi mua sản phẩm

Nếu nắm bắt được tâm lý khách hàng, tỉ lệ bán hàng thành công sẽ tăng lên cho doanh nghiệp, nhà sản xuất, đặc biệt là các sales. Nếu chưa đủ kinh nghiệm và sự t ...

Người làm kinh doanh học được gì từ sự nhẫn nại của Lưu Bị trong Tam Quốc diễn nghĩa

Lưu Bị vốn là vị tướng công được nhiều người sùng kính và mến mộ trong lịch sử Trung Hoa. Không chỉ được lòng kẻ dưới vì tài năng, Lưu Bị còn biết thu phục nhân ...

Để khởi nghiệp thành công mỗi startup cần 1 câu chuyện hay

Dù cho công ty của bạn thuộc lĩnh vực nào, một câu chuyện thuyết phục sẽ giúp bạn tạo nên sự khác biệt giữa rất nhiều doanh nghiệp khác. Nó cũng tiếp thêm sức m ...

Văn hóa xã hội

Cập nhật hoạt động, văn hóa xã hội mới nhất từ Benmark.

Cách giao tiếp khôn ngoan nơi làm việc

Xây dựng mối quan hệ với sếp, nhân viên, đồng nghiệp làm sao để tạo sự hài hòa với công việc là 1 câu hỏi khó với nhiều người. Bởi nó không đơn giản là tạo niềm ...

3 nét tâm lý chung của người sẽ chẳng bao giờ trở thành "ông chủ"

Không phải bất cứ người thành công nào cũng tốt và có toàn ưu điểm. Tuy vậy, để có được những thành tựu rực rỡ trong cuộc đời mình, chắc chắn 3 kiểu tâm lý sau ...

Vận may đến từ đâu?

Đừng coi may mắn là yếu tố thuộc về số phận, may mắn hoàn toàn có thể được tạo ra không phải từ phép màu, thần linh hay người khác mà nó có thể đến từ những điề ...

9 triết lý về cuộc đời cho bạn cái nhìn sâu sắc hơn

Đã bao giờ bạn dừng lại giữa hối hả để nhìn lại quãng đường mình đã đi qua và định hình cho những gì sắp tới? Dù quá khứ đã trải qua những gì, hãy để hiện tại v ...

20 câu nói giúp kiềm chế sự giận dữ

Sự tức giận có thể làm 1 mối quan hệ đẹp tan vỡ, cản trở thành công, lấn át hạnh phúc và đưa đến những hệ quả tồi tệ. Vì vậy, nếu có thể, bạn hãy học cách kiềm ...

Nếu đang khó khăn hãy luôn nhớ: Rất có thể bạn cũng là người truyền cảm hứng như họ

Những khó khăn bước đầu khi mới khởi nghiệp hoặc thậm chí thất bại trong cuộc đời là khó tránh khỏi. Đứng lên bước tiếp hay dừng lại sẽ quyết định việc bạn sẽ t ...

Câu chuyện chiếc ô của vị phú thương và bài học về chữ "tĩnh"

Chuyện kể rằng, khi xưa có một phú thương vì thời thế loạn lạc nên muốn về quê sinh sống. Bấy giờ, ông đem tất cả gia sản đổi thành chi phiếu, sau đó cất công đ ...

Cười thả ga với những câu chuyện kinh doanh thông minh, thực tế

Bạn sẽ thấy để kinh doanh thành công trong mọi tình huống đòi hỏi người làm nghề phải có 1 bộ óc thực sự thông minh, nhanh nhạy và am hiểu tâm lý khách hàng, sa ...

Bài học kinh doanh từ câu chuyện con cáo kiếm ăn

Có một câu chuyện ngụ ngôn như sau:

7 điều nên làm khi buồn chán giúp giải tỏa tâm trạng hiệu quả

Cảm giác buồn chán có thể xuất hiện bất cứ khi nào vào thời điểm bạn có vướng mắc trong cuộc sống, công việc hay tình cảm… Nó có thể ám ảnh bạn rất lâu gây nên ...